• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Jak odwiedzić Everest?

Studnie mogą być różne, zależnie od wymogów gruntowo- wodnych na danym obszarze. W wypadku domów jednorodzinnych studnie z wodą pitną będą mały przyzwoicie konkretną wydajność, a na obszarze nieruchomości już inną. Do studni z ujęciem wody pitnej, np. przy domkach letniskowych montuje się rurę osłonową, a w nią rurę filtracyjną. Tego rodzaju studnie powinny posiadać należytą głębokość, żeby rury osłonowe i filtracyjne znalazły się w powłoce wodonośnej. Dno studni jest zaślepione, a w jej głębi instalowane są pompy głębinowe. Studnie głębinowe z zamontowaną pompą są ukończone obudową z okręgów betonowych bądź z tworzywa sztucznego – sprawdź wiercenie studni gorzów. W tej obudowie znajduje się zwieńczenie rury osłonowej, element pompy z przyłączem wodociągowym i zawory służące do kończenia przepływu wody w rurociągu oraz zasilania pompy. Studnie głębinowe z woda pitną musza posiadać zamontowane takie urządzenia jak pompy głębinowe do zapewnienia stosownego ciśnienia w instalacji domowej oraz poboru odpowiedniej ilości wody.

1. Znajdź więcej

2. Sprawdź teraz

Jak odwiedzić Everest?

Categories: Turystyka

Comments are closed.