• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Nieruchomości a adaptacja budynków przemysłowych: Loftowe mieszkania

Odpowiednio od początku stosowania technik fotograficznych ich użytkownicy oraz odbiorcy zorientowali się, że powstał innowacyjny sposób zapisu realiów – prędki i dokładny. Ludzie od zarania dziejów utrwalali ważne wydarzenia metodami wizualnymi, za pomocą rysunku, malarstwa, rzeźby. Fotografia przekazała dokumentalistom narzędzie niezwykłe poprzez swoją dostępność oraz precyzję zapisu. W prasie od początku jej egzystencje zamieszczano meldunki naoczne, fotografia stała się równorzędną ze słowem pisanym składową zawartości gazet. Dzięki fotografii szerokie masy czytelników mogły zaznajomić wizerunki sławnych ludzi oraz miejsc. Powstała prekursorska dyscyplina dziennikarska – fotoreportaż, bazująca przede wszystkim na przekazie fotograficznym, składającym się z cykli fotografii dotyczących rzeczowego tematu rodzaju fotografia biznesowa, uszeregowanych i skomponowanych w ten sposób, by komponować widoczny i nośny przekaz. Wstrząsające relacje reporterskie docierały i docierają do odbiorców z miejsc dotkniętych tragediami katastrof i wojen. Pomimo całej dzisiejszej techniki, praca fotoreportera w takich okolicznościach bywa niezwykle niebezpieczna.

1. Więcej informacji

2. Przejdź dalej

Nieruchomości a transformacja miast: Rewitalizacja i nowe życie

Categories: Architektura

Comments are closed.