• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Teoria podaży i popytu na rynku pracy.

Wiele osób bardzo dobrze wie co to są media. Mimo to czego tak w rzeczywistości dostarczają nam media? Czy wiadomości oraz wydarzenia są zawsze przedstawiane rzetelnie a wiadomości wypróbowane. Skąd możemy wiedzie czy media nas nie okłamują? Są przeróżnego typu media. Środki masowego przekazu publiczne i środki masowego przekazu komercyjne. Środki masowego przekazu komercyjne utrzymują się zwykle z reklam. Obserwując stację telewizyjną komercyjną natrafiamy na przerywniki w postaci reklam. Środki masowego przekazu publiczne najczęściej oraz utrzymują się w kluczowej mierze z abonamentu, lecz także z reklam. Media dzielimy też na prasę, radio oraz telewizję a też strony typu ANCHOR. Media dzielimy też na oryginalne środki masowego przekazu oraz stare środki masowego przekazu. Nie każdy także zastanawiał się jaką rolę pełnią media? I jak na nas oddziałują. W szeregu przypadków to na podstawie mediów oraz informacji w nich zawartych dowiadujemy się co dzieje się na świecie i na podstawie tych wiadomości wyrabiamy sobie zdanie na dany temat, kreujemy swój światopogląd. Środki masowego przekazu mają kolosalny wpływ na nas, odbiorców. I niejednokrotnie to wykorzystują. Toteż kapka sceptycyzmu nigdy nie zaszkodzi jeżeli chodzi o media.

1. Przejdź do strony

2. Przeczytaj więcej

Gospodarka oparta na usługach a przemysłowa.

Categories: Biznes

Comments are closed.